نرم افزار ویندوزی

نرم افزار بودجه و اعتبارات

معمولا سازمان‌هایی که دارای برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده هستند و نیاز به تصمیم‌گیری دقیق دارند، بودجه‌ای را به برنامه ریزی اختصاص می‌دهند. در واقع بودجه ریزی شامل کنترل و نظارت مستقیم و دقیق بر فرآیندها و محدودیت‌های اعمال شده از مرحله تصویب تا مرحله پرداخت اعتبارات است. این پیش‌بینی بودجه است که مشخص می‌کند هزینه‌های سازمان‌ها (دولتی یا شهرداری) چگونه خواهد بود و در کجا می‌بایست خرج شود.
فرآیند تدوین به این صورت است که ابتدا، خطوط کلی برنامه‌های سازمان در قالب دستورالعملی کلی (بخشنامه بودجه) تهیه می‌شود. در بخشنامه بودجه مواردی نظیر شرایط اقتصادی سازمان و برنامه‌های بلندمدت آن مورد توجه قرار می‌گیرد و چارچوب بودجه را تعیین می‌کند.

پیش‌بینی اعتبار نیز هر ساله به منظور تخصیص شرایط تامین آن توسط سازمان‌ها در راستای بودجه ریزی انجام می‎‌شود.

 

چرا نرم افزار بودجه و اعتبارات محاسبان

با توجه به نیاز سازمان‌ها به ارائه گزارشات متنوع با رویکرد تعهدی، به منظور کنترل میزان مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک، بر اساس تخصیص‌های دریافتی از دولت و مدیریت صحیح اعتبارات دریافتی بر روی پروژه‌ها و فعالیت‌های تعریف شده، نیاز به استفاده از سیستم‌هایی مخصوص برای وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته احساس شد. شرکت حساب رایان با بهره گیری از نظرات کارشناسان بودجه و اعتبارات و متخصصین انفورماتیک، اقدام به طراحی و تولید نرم افزار بودجه و اعتبارات محاسبان با ویژگی‌های خاص به منظور ثبت کلیه وقایع، ابلاغ به سایر ارگان‌ها یا دریافت اعتبارات ابلاغی، ثبت درخواست‌های تامین و کنترل تامین اعتبارات انجام شده و ... پرداخته است.

 • امکان تعریف و به‌روزرسانی تعاریف پایه‌ای سیستم شامل: برنامه توسعه، ساختار بودجه (امور، فصل، برنامه) ،جز فصل هزینه، سنجه عملکرد، عوامل محرک هزینه
 • امکان تعریف طرح ها، پروژه‌ها و ریز پروژه‌ها
 • امکان تعریف فعالیت‌ها و ریز فعالیت‌ها
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات موافقت نامه‌های هزینه‌ای
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات موافقت نامه‌های تملک
 • امکان ثبت اعتبارات «خارج از شمول» و مبلغ «ابلاغ به سایر دستگاه‌ها» در موافقت نامه و کنترل این مبالغ در فرم‌های مربوطه
 • پشتیبانی از انواع موافقت نامه‌ها (مصوب و ابلاغی) و انواع منابع (عمومی و اختصاصی) و تفاوت‌های مربوط به آن‌ها در فرم‌ها و اسناد حسابداری
 • امکان تسهیم مبالغ هر موافقت نامه
 • امکان ثبت موافقت نامه‌های پیش نویس، مصوب و اصلاحی و تغییرات انجام شده در هر یک
 • امکان ثبت تسهیم اصلاحی (تغییر تسهیم با توجه به تغییرات موافقت نامه)
 • امکان ثبت تخصیص‌های دوره‌ای دریافتی از دولت و تسهیم آن‌ها
 • امکان ثبت اصلاحیه تخصیص جهت تغییر تفکیک انجام شده (بنا بر نیاز سازمان یا اعلام دولت)
 • امکان ثبت انوع درخواست وجه اعتبارات از خزانه (نقدی و تنخواه گردان حسابداری)
 • امکان ثبت وجوه دریافتی از خزانه و تسهیم آنها
 • امکان ثبت اصلاحیه برای تغییر تفکیک انجام شده روی وجوه دریافتی
 • امکان ثبت حواله‌های ابلاغ اعتبار به سایر دستگاه‌ها و تسهیم آن‌ها
 • امکان ثبت اعتبارات انتقالی به سال بعد و برگشتی به خزانه دولت
 • امکان تامین اعتبار قطعی و غیر قطعی (تنخواه، پیش پرداخت، علی الحساب)
 • امکان ثبت برگشت از تامین اعتبار
 • امکان قطعی نمودن تامین اعتبار های غیرقطعی
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به هر عملیات مالی موجود در سیستم (مطابق نظام حسابداری دولتی)
 • امکانات تسهیم اتوماتیک برای سهولت کاربری در تسهیم موافقت نامه، تخصیص، دریافت وجه، حواله و تامین اعتبار
 • عملیات صحت سنجی جهت مقایسه ی اطلاعات وارد شده در مراحل مختلف سیستم (قابل استفاده در ثبت اسناد اصلاحی مورد نیاز)
 • گزارشات استاندارد اعتبارات (قابل استفاده برای ارائه به مراجع ذیربط)
 • گزارشات جزئیات اعتبارات (قابل استفاده در مدیریت درون سازمانی)
 • كنترل اعتبارات تامين شده بابت خريد كالا و خدمات و پرداخت قطعی و غير قطعی
 • امكان تعبيه دوره‌هاي زماني مختلف در بودجه با مشخص كردن تاريخ شروع و تاريخ پايان
 • قابليت تعريف پروژه‌هاي متعدد به تفكيك نوع پروژه، اولويت، محل اجرا، با مشخص نمودن منابع تامين اعتبار و امكان تهيه چاپ شناسنامه پروژه‌ها
 • امكان تعريف برنامه‌های بلند مدت و چشم اندازهای شهرداری و همچنين برقراری ارتباط با پروژه‌ها در جهت ارائه گزارشات ادواری در خصوص عملكرد شهرداری در اجراي چشم اندازهای بلند مدت
 • امكان تعيين ستون‌های مبنای برآورد در پيش بينی بودجه و متمم در جهت فعال بودن و يا فراخوانی اطلاعات از سامانه حسابداری به صورت هوشمند
 • امكان تعريف ساختار و سرفصل‌های بودجه به صورت درختی و با سطوح نامحدود بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور
 • قابليت ثبت پيش‌بينی بودجه بر مبناي اطلاعات فراخواني شده مكانيزه در حوزه درآمد، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا تملك دارايي‌هاي مالي
 • امکان تعيين سهم اعتبارات منابع درآمد پيش بينی شده بر اساس ماده 68
 • قابليت بودجه ریزی ستادی و کنترل بودجه و اعتبارات و عملکرد حوزه ها توسط ستاد مرکزی.
 • ثبت و نگهداری حساب‌های بودجه‌ای بر حسب دو طبقه بندي اعلام شده در دستورالعمل بودجه شامل طبقه بندی اقتصادی و طبقه بندی عملياتی
 • امكان برقراری ارتباط طبقه‌بندی اقتصادی و عملياتی در زمان پيش‌بينی بودجه
 • امكان چاپ مكانيزه دفترچه بودجه بر اساس فرمت هاي استاندارد مطابق با دستورالعمل بودجه ابلاغي وزارت كشور
 • امكان كنترل هوشمند ضوابط بودجه ساليانه با پيش بيني بودجه انجام شده
 • قابليت چاپ مكانيزه دفترچه متمم بودجه بر اساس دستورالعمل ابلاغی
 • ثبت و مديريت اطلاعات درخواست‌هاي بودجه و اعتبارات و موافقتنامه‌ها
 • امكان اختصاص تامين اعتبارهای انجام شده به واحدهای اجرايی در جهت گزارش گيری بر مبنای واحدهاي اجرايی
 • امکان كنترل مانده 1/12 تامين اعتبار
 • امكان ثبت برگشت تامين اعتبار
 • امكان رهگيری وضعيت هر يک از اقلام كه برای آن تامين اعتبار شده است
 • امكان ايجاد محدوديت زمانی برای تامين اعتبارهای انجام شده در جهت مديريت درخواست‌های حوزه‌های مختلف
 • كنترل اعتبارات تامين شده بابت خريد كالا و خدمات و پرداخت قطعی و غير قطعی
 • امكان دريافت گزارشات تفريغ، رعايت ماده68 و...
 • امكان رهگيری وضعيت هر يک از اقلام كه برای آن تامين اعتبار شده
 • امكان ارائه گزارشات بودجه و عملکرد درآمدی به تفکیک حوزه‌ها به همراه رتبه بندی و درصد جذب
 • ارائه گزارشات بودجه و عملکرد تلفیقی کل شهرداری و مناطق تابعه و سازمان‌های وابسته.
 • امكان مقايسه نمودن رديف‌های بودجه از نوع درآمد و هزينه
 • امکان ارائه گزارش بر اساس نوع وظايف
پیشنهاد می‌کنیم:

مقاله زیر را مطالعه نمایید.