حمیدرضا زارع

موسس و مدیر عامل

شاهین منصوری

مدیر مالی

سامان ترکان

مدیر خدمات پس از فروش

بهرنگ کریمی

مدیر تولید

فرید نادری

مدیر امور قراردادها