محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

هدف از تشکیل و ایجاد سیستم‌های حوزه اختصاصی شهرداری‌ها، ثبت قوانین مختص شهرداری‌ها و محاسبه عوارض و درآمدهای شهرداری می‌باشد. اطلاعات مربوط به این حوزه شامل: مدیریت درآمد، کمسیون ماده ۷۷، عوارض خودرو و همچنین سامانه نیمه مکانیزه ارزیابی معابر، ضمن انجام کلیه عملیات فوق و اطلاع رسانی های لازم به همراه ارائه امکانات متعدد و گزارشات متنوع، شهرداری‌ها را در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر یاری می‌نماید.