محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

هدف از تشکیل و ایجاد سیستم‌های حوزه مدیریت، تهیه گزارشات بصورت تجمیعی در حوزه‌های حسابداری و بودجه و همچنین ساخت و مشاهده گزارشات مورد نیاز سازمان در لحظه بصورت داشبورد مدیریتی میباشد. در همین راستا شرکت حساب رایان یک مجموعه مدیریتی با رویکرد مالی متشکل از حسابداری تجمیعی، بودجه تجمیعی، هوش تجاری (BI)، داشبورد مدیریتی و گزارش ساز، آماده کرده که علاوه بر تامین نیازهای مدیران ارشد سازمان از نگاه مدیریتی، گزارش‌های لحظه ای مدیریتی با رویکرد مالی و حسابداری نیز در اختیار مدیران قرار می‌دهد.