محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

ثبت اطلاعات و سوابق پرسنل و انجام محاسبات پرداختی آنها با توجه به مشخصات و عملکرد ماهانه پرسنل با وجود قوانین استخدامی متعدد و متغیر، همواره از مهمترین دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر سازمانها بوده است. سیستم‌های حوزه منایع انسانی شامل: پرسنلی و کارگزینی، حقوق و دستمزد، آرشیو اطلاعات پرسنلی، وام و تسهیلات، تشکیلات سازمانی و حضور و غیاب، ضمن انجام کلیه عملیات فوق و اطلاع رسانی‌های لازم به همراه ارائه امکانات متعدد و گزارشات متنوع، سازمان‌ها را در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر یاری مینماید.