محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه با پیشرفت و توسعه صنایع مختلف، نیاز به برنامه‌ریزی هرچه دقیق تر بیشتر و بیشتر احساس می‌شود. از جمله این برنامه ریزی‌ها، ثبت و نگهداری جهت مدیریت اطلاعات حوزه مالی می‌باشد تا بر اساس اطلاعات صحیح و سازمان یافته بتوان قابلیت تحلیل منابع اطلاعات آماری را بدست آورد و تصمیم گیری درست نمود. سیستم‌های حوزه مالی علاوه بر صدور و کنترل جریانات مالی سازمان، در حقیقت شاهراهی برای هدایت نقدینگی و اعتبارات به فعالیت‌های دیگر سازمان ها میباشد.

شرکت حساب رایان همگام با دگرگونی های صورت پذیرفته در راهکارهای حسابداری نوین و با الهام از تجربیات ارزشمند مدیران مالی موفق و تلاش در بهینه نمودن تجربیات ۱۵ ساله، مجموعه نرم افزار های مالی و اداری خود را تحت نام محاسبان.نت ارائه می‌نماید. در این بین بدون شک سیستم‌های حوزه مالی شامل: حسابداری مالی، خزانه داری، تولید و بهای تمام شده، بودجه و اعتبارات، صورتهای مالی و سهام نقش بسزایی داشته است.