محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

هدف از تشکیل و ایجاد سیستم‌های حوزه اداری و سازمان الکترونیک، سهولت و تسریع انجام مکاتبات اداری در سازمان می‌باشد. سیستم‌های حوزه اداری سازمان الکترونیک شامل: کارتابل گردانی، گردش مکاتبات و بایگانی اسناد، مدیریت جلسات، مدیریت ارتباطات، مدیریت بخشنامه ها و مدیریت ارباب رجوع می‌باشد و ضمن انجام کلیه عملیات فوق و اطلاع رسانی های لازم به همراه ارائه امکانات متعدد و گزارشات متنوع، سازمان‌ها را در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر یاری مینماید.