محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

در بحث حسابداری مجموعه های بزرگ و کلان مانند شهرداری ها، مدیریت درآمد ها یکی از چالش های بزرگی است که نیاز به ابزار مدیریتی مناسب و قدرتمند دارد. نرم افزار درآمد به عنوان یکی از نرم افزار های تخصصی شهرداری ها و دهیاری ها، یکی از نرم افزار های تخصصی شرکت حساب رایان پارس می باشد که با سابقه فعالیت بالای ۱۰ سال در بیش از ۱۰۰ شهرداری و ۱۰۰۰ دهیاری، جواب خود را پس داده و به خوبی از عهده نیاز شهرداری ها و دهیاری ها بر می آید. تجربه ۱۰ ساله شرکت حساب رایان در توسعه و پشتیبانی از نرم افزار درآمد، این نرم افزار را به یکی از ابزارهای بی نقض و کاربردی برای شهرداری ها و دهیاری ها تبدیل کرده است.

 • امکان تعریف و جستجوی حساب به همراه سایر اطلاعات حساب شامل شماره حساب، نوع حساب، کد حساب شهرسازی، بانک، شعبه و ...
 • امکان تعریف فرمول جهت کد درآمد
 • امکان تفکیک کد حساب های درون سازمانی و برون سازمانی
 • امکان تعریف کد حساب های مرتبط به یک کد درآمد
 • امکان تعریف پرونده جهت اعلام عوارض
 • امکان ثبت عوارض مودی شامل متفرقه، شهرسازی و پرونده
 • قابلیت ثبت سریع عوارض با اطلاعات مودی انتخاب شده جهت لیست پرونده های منتظر اعلام عوارض از سیستم شهرسازی
 • امکان صدور فیش با لحاظ تخفیف مناسبتی و تخفیفات دستوری
 • قابلیت جستجو انواع فیش های صادر شده
 • امکان ابطال فیش های وصول شده
 • امکان مشاهده فیش های صادره شده در سیستم شهرسازی
 • قابلیت ثبت وصول جهت فیش های متفرقه
 • امکان ثبت و جستجو درخواست های تخفیف و یا تقسیط جهت اعلام عوارض
 • حذف امکان ثبت، ویرایش یا ابطال اسناد با کمک حذف دسترسی برای هر کاربر
 • امکان اعمال تقسیط پس از صدور فیش
 • ارتباط اتوماتیک با خزانه، ارسال وصول فیش های نقدی و چکها به سیستم خزانه داری و پیگیری وضعیت چک ها در سیستم خزانه داری
 • امکان تعریف مناطق مختلف و کاربرهای مختلف با کدکاربری و رمزمتفاوت
 • امکان تعریف گروه های کاربری مختلف و اختصاص دادن هر کاربر به یک گروه کاربری و ایجاد یا حذف دسترسی به قسمت های مختلف برنامه برای هر گروه کاربری
 • امکان تعریف کاربران مختلف با شناسه و رمز کاربری اختصاصی در مناطق متفاوت و اختصاص دادن هر کاربر به یک گروه کاربری با دسترسی های مربوط به خود
 • امکان تهیه گزارش از آمار درآمد در مناطق مختلف و برای هر کد درآمد
 • امکان تهیه گزارش روزانه درآمد مناطق به ازای هر روز و هر منطقه
 • امکان مقایسه درآمد وصولی و بودجه مصوب و محاسبه درصد مربوطه درگزارش مقایسه درآمد وصولی و مصوب و به تفکیک هر منطقه
 • امکان مقایسه درآمد سال جاری و سال گذشته برحسب ماه انتخابی در گزارش آمار مقایسه ای سالیانه
 • امکان مقایسه درآمد هر ماه درسال جاری و سال گذشته و مشاهده مجموع درآمد از ابتدای سال تا ماه مورد نظر و بودجه مصوب و مقایسه آن با سال گذشته به تفکیک هر منطقه در گزارش آمار چگونگی درآمد
 • امکان تهیه گزارش از اطلاعات ارسال شده به خزانه اعم از فیش های وصول شده یا چک های صادره
 • امکان مشاهده ی اطلاعات گزارشات یک یا چند منطقه  با ایجاد دسترسی به کاربران مورد نظر و حذف این امکان با حذف دسترسی
 • امکان ارسال فیش های ثبت شده، وصول یا ابطالی به سیستم درآمد از سایر سیستم های متصل به سیستم درآمدی
 • امکان رول بک اسناد ارسالی به خزانه
 • امکان تفکیک پرداخت های نقدی و اسنادی از یکدیگر و ارسال مجزا هر کدام به خزانه داری
 • امکان درج مالیات بر ارزش افزوده برای کدهای درآمدی مورد نظر و محاسبه مالیات در هنگام ثبت یک اعلام عوارض بصورت خودکار توسط سیستم
 • امکان مغایرت گیری بانکی و معادل سازی فیش های درآمدی و فیش های بانکی
 • امکان تفکیک پرونده ها بر اساس گروه های صنفی متفاوت
 • قابلیت تعیین فرمت مورد نظر برای تهیه چاپ از فیش های ثبت شده
 • معماری و مشخصات فنی تمامی نرم افزارهای ارائه شده
  • سیستم عامل 7, 8 ,Windows 2003, 2008, 2012
  • بانک اطلاعاتی MS-SQL Server 2008
  • محیط پیاده سازی Microsoft Visual Studio.NET 2012 C#.net
  • Microsoft Visual Studio.NET 2012(ASP.NET & MVC
  • تحلیل و طراحی OOA, UML modeling Enterprise Architect.8
  • استفاده از نرم افزار قدرتمند Crystal Report .Net و Stimulsoft جهت تهیه گزارشات جامع
  • طراحی چند لایه
  • امنیت جابجایی اطلاعات در شبکه
  • استفاده از کد پکیج استاندارد 1256 مایکروسافت
  • ثبت دقیق رخدادهای سیستمی و عملکرد کاربران
  • مدیریت همزمانی کاربران در شبکه با استفاده از مدیریت سرور
  • امکان ارتباط با نرم افزارهای عمومی استاندارد نظیر Excel , Word
  • رد و بدل داده ها (Import & Export) با فرمت XML
  • وجود راهنماهای کامل و جامع مطابق با نیاز کاربران مختلف
نرم افزار درآمدنرم افزار درآمدنرم افزار درآمدنرم افزار درآمدنرم افزار درآمدنرم افزار درآمدنرم افزار درآمد
درخواست دمو   درخواست دمو