محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، یکی از وقت گیرترین فعالیت هایی است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است. سیستم حقوق و دستمزد محاسبان، مجموعه عملیات مربوط به فرایند کارگزینی و حقوق و دستمزد از ثبت اطلاعات پایه، ثبت حکم، محاسبات و گزارش دهی متنوع را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.
 

با توجه به پیچیدگی ها و وجود قوانین استخدامی متعدد و متنوع در محاسبه، دقت در انجام محاسبات و پاسخ دهی مناسب به سازمان ها، دارای اهمیت بسیار زیادی است. این سیستم به صورت انعطاف پذیر با ساده سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت حقوق و دستمزد، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.
 

ارائه گزارش ها متناسب با استانداردها و فرمت های ارائه شده توسط سازمان های مربوطه، معمولا چالشی مهم در فرایند پرداخت حقوق به حساب می آید. امکان تهیه انواع گزارش های حسابرسی و گزارش های خاص در سیستم کارگزینی و حقوق و دستمزد پیش بینی شده است.

 

 
 • ثبت اطلاعات پایه شامل چارت سازمانی، انواع استخدامی، رسته و رشته های شغلی، انواع قرارداد، بانک ها و شعبات و ...
 • امکان تعریف کلیه قوانین و مقررات استخدامی دولتی و کارگری در سیستم بر اساس نیاز کاربر
 • تعریف و مدیریت اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات هویتی و اداری به تفضیل، ماموریت ها، مرخصی ها و ...
 • ثبت اطلاعات پرونده پرسنل شامل مشخصات استخدامی، مدرک تحصیلی، سوابق استخدامی، گروه های شغلی و ...
 • امکان ثبت و فرمولاسیون انواع پرداختی و کسور مورد نیاز در نظام اداری
 • امکان تخصیص پرداختی و کسور مورد نیاز به پرسنل با کنترل زمان
 • محاسبه اتوماتیک احکام پرسنلی بر اساس اطلاعات تخصیصی به افراد، محاسبه سنوات و ...
 • امکان تعیین و تخصیص انواع بیمه های تکمیلی، صندوق پس انداز و ...
 • امکان تعیین کلیه اطلاعات ماهانه محاسباتی نظیر کارکرد پرسنل، بدهی دفتری، مساعده و ...
 • محاسبه حقوق پرسنل به صورت فردی و گروهی بر اساس شرایط دلخواه
 • امکان تعیین و محاسبه شرایط انواع بیمه های تامین اجتماعی، بازنشستگی و ...
 • تعریف و تخصیص عیدی و پاداش طبق متغیرهای قابل تعریف و شرایط قانونی سالانه قوانین کار و نظام جامع هماهنگ
 • انواع گزارشات سیستم شامل احکام و لیست های مورد نیاز(انواع لیست های حقوقی، وام، فیش های حقوقی، بیمه و ...)
 • امکان دریافت دیسکت های بیمه (قدیم و جدید)، انواع دیسکت های بانک و ...
 • امکان تعیین و یا محدودیت کلیه قوانین و عوامل پرداختی در فرمولاسیون
 • امکان کنترل عملیات کاربری و سطوح دسترسی به سیستم بر اساس نیاز کارفرما و تعیین شرایط کاربری