محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

تولید ماهیتاً تعریفات و الزامات گسترده ای دارد و بسته به صنف و تولید سفارشی یا تولید انبوه نیازهای متفاوتی خواهد داشت. از طرف دیگر گستردگی کار ، دید و سطح انتظاری که مدیریت یک مجموعه تولیدی انتظار دارد؛ این تفاوتها محسوس تر می شود. واژه Production در لغت به معنای استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده است تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.
 

تولید، پروسه ای از فعالیت‌های انسانی است که عوامل تولید توسط آنها با یکدیگر ترکیب شده و کالاها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می کند. تولید کردن یعنی ایجاد فواید اقتصادی جدید. مفهوم تولید، علاوه‌ بر جریان تغییر کالاها، شامل کلیه خدماتی است که در بهبود فایده کالا مؤثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ای مناسب با یکدیگر ترکیب می کنند. همچنین روند فعالیت‌های تولیدی آنها چنان است که کمترین هزینه های تولیدی را برای یک سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه های تولید نیز نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می کنند.
 

نکته مهم در پیاده سازی نرم افزار تولید ارتباطات گسترده و حیاتی تولید با سایر زیر سیستمها خصوصا انبار است. مسلم است که سیستم تولید قیمتهای ارسال شده از انبار و تعدیلات و تغییرات و قیمت گذاری های انبار را در بحث مصرف مواد جذب می کند و قبل از تولید لازم است سیستمهای دیگر خصوصا انبار و حسابداری انبار عملیاتی شده باشند.

 

 
 • دریافت سفارشات رسیده از واحد فروش و یا سایر واحدهای تقاضا کننده
 • قابلیت پیش بینی سفارشات بر اساس الگوی سفارشات فصلی، ماهانه و یا سالانه قبلی و یا بر اساس الگوی باز
 • پیش بینی سفارشات قابل انجام در یک پریود زمانی بر اساس توان ایستگاه های تولید و خطوط کاری و برنامه تجهیزات و پرسنل
 • اعلام برنامه تولید بر اساس واحد های کاری و سایر خصوصیات مرتبط در آنها
 • تولید فرم شروع مجوز کار و صدور آن
 • ارائه یک برنامه مشخص به تفکیک هر ایستگاه کاری
 • امکان ارسال پیام های توضیحی کاربران و بخش های تولید برای یکدیگر به صورت Offline و مدیریت پیام ها
 • قابلیت ارئه برنامه ریزی دوره ای دلخواه از جمله هفتگی، ماهانه و سالانه
 • امکان ارائه دستورات ساخت خاص یا عمومی بر اساس باقیمانده انبار، مواد اولیه و محصول
 • قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال Offline اسناد در سیستم با فرمت XML
 • به کارگیری تقویم کاری در برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن روزهای تعطیل سال
 • خبرگی در پیش بینی سفارشات بر اساس نیاز دوره ای گذشته بازار
 • ارتباط دائمی و کنترل لحظه ای با سیستم انبار جهت کنترل مواد اولیه و محصولات موجود