محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

همانطور که می دانید پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شدکه در پاسخ به نیازهای زمان,سیرتحولی وتکاملی داشته است. نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده ازقرن ها پیش درتاریخ بشرمعمول بود است. بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند. مصریان قدیم درآمد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.
 

لیکن در دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. از اینرو شرکت حاب رایان پارس جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل نمودن کارهای مالی سیستم حسابداری را تولید نموده است.

 

 
 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
 • دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مرکز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شرکت ها
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه کاربر
 • ثبت سند حسابداری با کنترل و کاربری آسان و امکان فیلترینگ و مرتب سازی کلیه ستون ها بر اساس نیاز
 • امکان گروه بندی نمایش اسناد و فرم های گزارشات براساس ستون های دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
 • ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه و اعلامیه های بدهکار و بستانکار به صورت اتوماتیک
 • داشتن امکانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
 • امکان تعیین سال های مالی متعدد و جابجایی سریع بین سال های مالی
 • امکان استفاده از مقدار جهت کنترل حساب های ارزی و تعدادی و استفاده از شماره و تاریخ مؤثر در کلیه اوراق مالی
 • دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستونی و تفکیکی در هر یک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت ترازهای مراکز و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش آنها
 • دریافت انواع صورت ها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
 • تحلیل گردش های مالی اشخاص و شرکت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حساب ها
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • دریافت کلیه اسناد مربوط به سایر سیستم ها و نمایش دسته بندی شده آنها براساس دسترسی کاربر