محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اصول نوین انبارداری و اهمیت این موضوع در امور کارپردازی و تدارکات تضمین کننده مزایایی برای هر سازمان یا تولید کننده می‌باشد. دسترسی به موقع به اطلاعات هر کالا، تولید انبوه کالا و متعاقب آن گردش آن ها در انبارهای متفاوت، نیازمند مدیریت صحیح موجودی کالا و اعمال کنترل هایی برای سفارش گذاری را ایجاد کرده است. ثبت عملیات ورود و خروج هر کالا و بررسی مغایرت های ناشی از انبارگردانی های دوره ای اهمیت استفاده از نرم افزارهای انبارداری را دوچندان می کند.

به کارگیری روش های قیمت گذاری متنوع و در نهایت امکان ثبت اسناد حسابداری مربوطه، اطلاعات مالی کاملی در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. این سیستم با جمع آوری و تجمیع گردش کالاها در سازمان، امکان استفاده از گزارش های کامل و دقیق و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم های سازمان مانند خرید، فروش، اموال و....، راهکاری قدرتمند را در اختیار سازمان ها قرار می دهد تا در برنامه ریزی و تصمیم گیری خرید مواد و تولید و فروش محصولات، استفاده بهینه از منابع شرکت را تجربه کنند.

 • امکان تعریف و به روزرسانی موارد پایه ای سیستم
  • واحد اندازه گیری، خصوصیات افزوده، عملکرد، اضافات و کسورات، خصوصی سازی گروه/پرونده
 • امکان تعریف گروه انبار
 • امکان ثبت انبار
  • تخصیص انبار به گروه انبار مربوطه
  • تخصیص کالا به انبار
  • ثبت تنظیمات مرتبط به هر انبار
 • امکان تعریف گروه کالا
  • تکثیر زیرگروه، تغییر گروه والد
 • امکان ثبت کالا و نسبت دادن خصایص (شاخصی، غیر شاخصی)
  • تکثیر کالا
  • تغییر گروه کالا
  • غیرفعال کردن کالا
  • جستجوی کالا
  • تخصیص انبار به کالا
  • امکان ثبت کنترل موجودی برای کالا در هر انبار
  • امکان انتخاب عملگرهای مجزا برای واحدهای دوم وسوم کالا نسبت به واحد اول
  • امکان ثبت بارکد در سطح شاخص
 • امکان تعریف سطوح تائید حسابداری برای هر انبار و تعیین کاربران مجاز برای هر سطح
 • امکان تعریف دسته کالا
 • امکان تعیین انبار پیش فرض، ثبت دسترسی کاربر به انبار، تعیین نمودن انبار مقدار و ریالی
 • امکان ثبت موجودی اول دوره (استقراری و عادی) برای هر انبار
  • قطعی/غیرقطعی کردن موجودی اول دوره، انتقال مانده موجودی از دوره قبل به دوره جاری
 • امکان ثبت اسناد وارده به انبار
  • رسید موقت
  • رسید دائم
  • رسید اصلاحی (با مقدار منفی و مثبت)
  • رسید تعدیل (با مبلغ منفی و مثبت) و ثبت تاثیر تعدیل
  • رسید مصرف مستقیم موقت
  • رسید مصرف مستقیم دائم
 • امکان ثبت اسناد صادره از انبار
  • حواله
  • حواله اصلاحی (با مقدار منفی و مثبت)
  • حواله تعدیل (با مبلغ منفی و مثبت)
  • حواله انتقال بین انباری
 • امکان ابطال/خروج از ابطال اسناد وارده و صادره
 • امکان کنترل/ لغو کنترل  اسناد وارده و صادره و موجودی اول دوره
 • چاپ اسناد وارده و صادره در دو قالب چاپی متفاوت (مقداری و ریالی)
 • چاپ مجوز خروج کالا بر اساس حواله ی ثبت شده در هر انبار
 • امکان تبدیل اسناد موقت به دائم
 • محاسبه مقادیر دوم و سوم کالا بر اساس مقدار اول (عادی و ترکیبی)
 • ثبت مشخصه حمل و اطلاعات تکمیلی
 • امکان ثبت عوارض و مالیات
 • عملیات کنترل موجودی به ازای کالا، بر اساس اسناد ثبت شده در هر انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به هر عملیات مالی موجود در سیستم (مطابق نظام حسابداری دولتی)
  • به تفکیک سرفصل انبار، به تفکیک ردیف های کالا در اسناد انبار
  • صدور گروهی سند حسابداری
 • عملیات ریالی کردن اسناد انبار شامل
 • امکان ریالی نمودن اسناد صادره بر اساس انواع روش های ریالی شامل
  • FIFO ، LIFO، میانگین کل، میانگین موزون، شناسایی ویژه
  • محاسبه بهای ریالی کالاهای موجود در انبار در طی دوره تا پایان سال مالی
  • مشاهده لیست اسناد ریالی شده و ریالی نشده
  • مشاهده جزئیات تاریخچه ریالی کردن 
  • چاپ حواله های ریالی شده و ریالی نشده
 • عملیات انبارگردانی به ازای هر انبار، شامل
  • امکان تعریف دوره های مختلف انبارگردانی
  • امکان صورت برداری از کالاهای موجود در هر انبار
  • امکان تعیین نمودن دفعات شمارش کالا در هر انبار
  • امکان تعیین نمودن درصد مغایرت، جهت شمارش کالاهای مغایرت دار توسط انباردار
  • تهیه تگ انبارگردانی به ازای هر کالا و چاپ مربوطه (برگ شمارش خام، برگ شمارش، لیست شمارش)
  • امکان شمارش های اول، دوم و نهایی کالا و چاپ شمارشی آن ها
  • ورود اطلاعات کالاهای شمارش شده به سیستم و ثبت موجودی پس از هر شمارش
  • امکان درج نمودن اتوماتیک کالاهای دارای گردش
  • امکان درج نمودن اتوماتیک کالاهای عضو انبار
  • تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و چاپ مغایرت ها
  • تولید سند اصلاحی در انبار جهت بروزرسانی موجودی کالا
  • انبار گردانی به صورت  RFID
 • روزرسانی قیمت واحد کالا
 • کنترل/ لغو کنترل گروهی اسناد
 • قفل اسناد انبار
 • انتقال گردش کالا
 • گزارش گردش انبار
 • گزارش کاردکس کالا
 • گزارش دفتر انبار
 • گزارش تراز ماتریسی
 • گزارش آلارم موجودی
 • گزارش لیست کالا
 • گزارش آلارم کنترل موجودی
 • گزارش عملکرد انبار
 • گزارش گردش تفصیلی انبار
 • گزارش مرور انبارها
 • گزارش اسناد مرتبط
 • گزارش لیست دسته کالا
 • گزارش مراکز هزینه انبار
 • گزارش سند حسابداری

   

 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وب