محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود.

پیاده‌سازی فرآیندهای اموال دولتی و غیردولتی از جمله ثبت مجوزها، مدیریت گردش بر روی اموال، اختصاص یک یا چند جمع دار به یک یا چند مرکز اموال جهت مدیریت عملیات و .... طبق آیین نامه قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ‌شده از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی از اهداف اصلی تدوین زیر سیستم اموال و دارایی‌های ثابت می‌باشد. شرکت حساب رایان با اخذ مجوز به شماره250510/51 از اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار مفتخر به ارائه این زیرسیستم جهت استفاده در سازمان های دولتی و یا بخش خصوصی به تفکیک می باشد.

 • امکان تعریف و به روزرسانی موارد پایه ای سیستم شامل
  • دامنه اطلاعاتی ازقبیل انواع حادثه، انواع تعمیر، انواع بیمه، مکان های فیزیکی
  • تعریف گروه / طبقه کالا و نسبت دادن کالا به گروه و طبقه
  • لیست گروه / طبقه ثابت و از پیش تعریف شده (ویژه مراکز دولتی)
  • مرکز اموال و جمعدار
  • دستگاه و انباردار (ویژه مراکز دولتی)
 • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات پلاک اموال
  • تعیین فرمت پلاک اموال توسط کاربر
  • تعیین پلاک اموال برای کالاهای ثبت شده در سیستم انبار
  • قابلیت ثبت پلاک قدیم برای کالاهای مربوطه
  • تعیین نحوه تملک پلاک شامل خریداری و تملیکی
  • ثبت پلاک اموال از نوع های اهدایی، امانی و اجاره ای مطابق با مجوزهای مربوطه
  • ثبت پلاک اموال از نوع های صورت برداری اولیه موجود در انبار و صورت برداری اولیه تحویل واحد (ویژه مراکز دولتی)
  • تایید نهایی پلاک به صورت تکی و گروهی (ویژه مراکز دولتی)
  • قابلیت ثبت درخواست مجوز برای ویرایش مشخصات پلاک، پس از تایید نهایی (ویژه مراکز دولتی)
  • ثبت درخواست کالا (ویژه مراکز دولتی)
  • نمایش لیست رخدادهای ثبت شده برای پلاک اموال
  • نمایش لیست بیمه ها و گارانتی های مربوط به پلاک
  • تعیین مشخصات تکمیلی پلاک
 • مدیریت گردش پلاک در مرکز اموال و دستگاه مربوطه
  • انتقال پلاک های نزد جمعدار به پرسنل
  • انتقال پلاک از پرسنل به پرسنل
  • انتقال پلاک های نزد پرسنل به جمعدار
  • انتقال پلاک از جمعدار به جمعدار دیگر
  • انتقال پلاک بین مراکز اموال مختلف
  • کنترل های مربوط به تعیین تحویل گیرنده پلاک در هر انتقال
 • ثبت درخواست مجوز برای انجام عملیات بر روی پلاک اموال (ویژه مراکز دولتی)
  • درخواست مجوز برای ویرایش مشخصات پلاک اموال
  • درخواست مجوز انتقال دائم و بلاعوض اموال
  • درخواست مجوز فروش اموال مازاد، حادثه دیده و یا اسقاطی
  • درخواست مجوز انتقال امانی اموال به دستگاه های مربوطه
  • درخواست مجوز برای ثبت حادثه و اسقاط اموال، پس از تایید اسقاط و یا حادثه رخ داده
  • درخواست مجوز برای خروج اموال حادثه دیده و اسقاطی
  • تایید و ابطال درخواست مجوزها در راستای انجام عملیات مذکور
 • مدیریت عملیات و رخدادهای صورت گرفته بر روی پلاک اموال
  • ثبت حادثه برای اموال توسط پرسنل و جمعدار مربوطه
  • تایید و ابطال حادثه (ویژه مراکز دولتی)
  • فرستادن اموال حادثه دیده برای تعمیر و ثبت بازگشت از تعمیر (ویژه مراکز غیردولتی)
  • امانت فرستادن اموال، نزد دستگاه و یا اشخاص مربوطه و ثبت برگشت از امانت (ویژه مراکز غیردولتی)
  • قابلیت اجاره فرستادن پلاک اموال نزد اشخاص مربوطه و ثبت برگشت از اجاره (ویژه مراکز غیردولتی)
  • قابلیت اهدا نمودن پلاک اموال (ویژه مراکز غیردولتی)
  • اسقاط پلاک اموال
  • تایید و ابطال اسقاط ثبت شده (ویژه مراکز دولتی)
 • فروش و خروج پلاک اموال از مرکز اموال
  • فروش اموال حادثه دیده نزد جمعدار
  • فروش اموال مازاد نزد جمعدار
  • فروش اموال اسقاط شده نزد جمعدار (ویژه مراکز دولتی)
  • خروج اموال غیرقابل فروش (اسقاطی) و حادثه دیده نزد جمعدار (ویژه مراکز دولتی)
  • تعیین مقصر در خروج اموال حادثه دیده و ثبت شماره حساب جهت واریز مبلغ خسارت وارده (ویژه مراکز دولتی)
  • انتقال دائم و بلاعوض اموال به دستگاه مربوطه
 • تعیین بیمه و گارانتی (خدمات پس از فروش) پلاک اموال، به همراه اطلاعات تکمیلی
 • تهیه دیسکت برای پلاک های ثبت شده (ویژه مراکز دولتی)
 • تهیه دیسکت برای درخواست مجوزهای ثبت شده (ویژه مراکز دولتی)
 • قابلیت تعیین سرفصل های حسابداری (شابلون سند) و صدور سند حسابداری پس از ثبت درخواست کالا، ثبت پلاک اموال، انتقال، ثبت درخواست مجوز، ثبت حادثه، اسقاط، امانت و سایر عملیات پلاک اموال
 • امکان مشاهده اطلاعات سند و یا بازگشت سند حسابداری
 • گزارشگیری از گردش اموال ثبت شده در مراکز اموال انتخابی، شامل : گزارش انتقال اموال، گزارش حوادث ثبت شده برای اموال، گزارش اموال اسقاط شده، گزارش اموال به فروش رسیده، گزارش اموال خارج شده از مرکز اموال، گزارش اموال به امانت فرستاده شده، گزارش اموال اهدایی
 • گزارشگیری از فهرست اموال موجود شامل اموال در دست واحد ها و پرسنل
 • گزارش صورت وضعیت دارایی های ثابت شامل اطلاعات جامعی از اموال مراکز اموال انتخابی
 • گزارش دفتر اموال شامل لیست اطلاعات مربوط به انتقالات درون واحدی
 • تعیین مرکز اموال پیشفرض
 • تفکیک پلاک های مصرفی و غیرمصرفی با تعیین سقف مبلغ کالاهای مصرفی
 • تعیین روش محاسبه استهلاک به صورت روزانه، ماهانه و 15 روزه توسط کاربر (ویژه مراکز غیردولتی)

   

 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وبنرم افزار اموال و دارایی ثابت .وب
درخواست دمو   درخواست دمو