محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار ضرورت یک برنامه ریزی دقیق در جهت استفاده بموقع و حداکثر استفاده از امکانات را می طلبد و به عنوان واسطه، موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. بنابراین انبار می تواند در عرضه به موقع محصول، جریان عادی تولید، ثبات قیمت محصول، تعمیر و نگهداری ماشین ها، نقش مهمی را ایفا نماید، بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است.
 

سیستم نرم افزاری انبار و حسابداری انبار شرکت حساب رایان پارس، یک سیستم اطلاعاتی محسوب می گردد که برای مدیریت و مکانیزه نمودن فرآیندهای انبارداری طراحی و پیاده سازی شده است و پس از چند سال استفاده در سازمان های مختلف هم اکنون با امکانات بیشتر و کاربری های قوی تر در جهت پوشش دادن کلیه فرایندهای انبارداری در موسسات و سازمان های مختلف قابل استفاده می باشد. استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای تولید نرم افزار و ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات و کاربری بسیار آسان، از ویژگی های منحصر بفرد نرم افزار انبارداری محاسبان .نت می باشد.
 

امکان انجام تمام عملیات مربوط به انبارگردانی نیز در نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار در نظر گرفته شده است و در نهایت با ثبت اسناد حسابداری مربوطه، اطلاعات مالی کاملی در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. این سیستم با جمع آوری و تجمیع گردش کالاها در سازمان، امکان استفاده از گزارش های کامل و دقیق و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم های سازمان مانند خرید، فروش و....، راهکاری قدرتمند را در اختیار سازمان ها قرار می دهد تا در برنامه ریزی و تصمیم گیری خرید مواد و تولید و فروش محصولات، استفاده بهینه از منابع شرکت را تجربه کنند.
 

  • تنظیمات و اطلاعات پایه :
   • امکان تعریف انبار و گروه های انبار به صورت نا محدود و درختی و امکان تعیین گردش کالاها در انبار جهت کنترل کاربری و عملیاتی
   • امکان تعریف کالا و گروه های کالا به صورت نا محدود و قدرت جابجایی گروه ها و کالاها با حافظ سابقه گردش
   • قابلیت تعریف دسته های کالا جهت ثبت گروهی کالاها در قالب دسته کالا و دریافت گزارشات مربوطه
   • کنترل موجودی (حداقل و حداکثر موجودی، نقطه سفارش و میزان سفارش) و آلارم سفارش کالا و اعلام موجودی
   • مدیریت کنترل شاخص نا محدود جهت جلوگیری از تعداد کدینگ کالا در ساختارهای منظم
   • امکان ترکیب کد کالا و شاخص در گزارشات مربوطه
   • امکان تعریف واحدهای دوم و سوم کالا و محاسبه اتوماتیک این مقادیر بر حسب مقدار اول هنگام ثبت اسناد انبار
   • امکان تعیین کد حساب کالا از طریق عملکردهای تعریف شده
   • امکان تعیین کالاهای مشابه جهت استفاده در صنایع خاص
   • قابلیت تعیین یکی از روشهای استاندارد قیمت گذاری کالاهای صادره به ازاء هر انبار و محاسبه و کنترل دقیق جزئیات ریالی کردن انبار
   • قابلیت تعریف موجودی اول دوره کالاها در سیستم
   • اختیاری بودن جلوگیری از صدور حواله در صورت کمبود کالا
   • امکان تعیین وضعیت انبارهای فعال برای هر یک از کاربران تعریف شده
   • تخصیص خصوصیات افزوده تکمیلی از قبیل خصوصیات کاراکتری و خصوصیات عددی به کالاها و قابلیت تعیین فرمول محاسبه برای این خصوصیات
   • قابلیت تعریف شرح سند اسناد انبار به دلخواه کاربر.
   • ایجاد فرم جدید برای تعریف سفارش ساخت
   • امکان گروهبندی شاخص ها
   • امکان افزوده شدن نمایش آلارم کنترل سند، هنگام ریالی کردن اسناد انبار
   • قابلیت تعیین انبارهای ویژه جهت کنترل مقداری ورود و خروج کالا
   • امکان قطعی کردن حواله ها بعد از پروسه ریالی شدن ، جلوگیری از ریالی شدن مجدد حواله های قبلی
   • غیر قطعی کردن حواله ها در گردش انبار
   • نمایش ریز جزئیات ، پروسه عملیات ریالی کردن

 

  • ثبت و ورود اطلاعات :
   • ثبت کلیه ورودیها و خروجیها و اصلاحیه های مربوط با عملکردهای قابل تعریف برای آنها جهت دسته بندی دقیق
   • قابلیت ثبت و محاسبه رسید و حواله تعدیلی و اسناد حسابداری مربوطه جهت تعدیل نرخ و افزایش یا کاهش مبلغ و تاثیر اتوماتیک این تغییرات در عملیات وابسته
   • امکان صدور مجوز خروج کالا براساس حواله های ثبت شده در سیستم و چاپ جهت تایید خروج از انبار
   • امکان صدور و ورود داده ها در سیستم در قالب XML با استفاده از استانداردهای موجود (Import & Export)
   • انتقال کالا میان انبارها با استفاده از رسید و حواله مستقیم میان انبارها
   • امکان ثبت درخواست کالا، کنترل موجودی، صدور حواله و یا صدور تقاضای خرید در صورت کمبود موجودی در سیستم انبار.نت و صدور رسید انبار از تقاضای خرید انجام شده
   • ایجاد چاپ جدید مقداری ریالی با فیلتر 5 امضا مرکز هزینه
   • جلوگیری از ورود کالای تکراری در اسناد انبار
   • ایجاد قالب چاپی برای آلارم مجوز فروش و سفارشی کردن گزارش
   • رند کردن رو به بالا مقدار دوم در رسید و حواله
   • کنترل مقدار ورودی در هر انبار براساس شماره مرچع وشماره ساخت در فرم فرمول ساخت
   • محاسبه مقدار بر مبنای واحد اندازه گیری بسته در اسناد حواله و حواله اصلاحی
   • اضافه شدن شماره فنی در اسناد انبار
   • امکان چاپ حواله بر اساس فرمت گروه بندی شاخص
   • امکان محاسبه مقدار دوم از طریق تقسیم نسبت
   • امکان مشاهده گزارش کاردکس کالا از رسید و حواله صادر شده
   • امکان کنترل اتوماتیک سطح اول برای کاربر ثبت کننده اسناد
   • امکان صدور رسید و حواله با ملاحظات به تفکیک سند
   • امکان ذخیره نمایش از شماره سریال تا شماره سریال در اسناد و موجودی ابتدای دوره
   • امکان ثبت و ذخیره شماره جمع داری در حواله

 

  • عملیات :
   • امکان صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک از سیستم انبار بر اساس شابلون سند تنظیمی کاربر
   • قابلیت محاسبات اتوماتیک ریالی کردن کالاها در انبار بر اساس روش استاندارد تعیین شده به تفکیک انبار
   • امکان ریالی شدن حواله های سند خورده.
   • افزوده شدن رسیدهایی صادره از فروش در پروسه ریالی کردن
   • اختیاری بودن جلوگیری از ریالی کردن حواله ها در صورت وجود رسید با مبالغ صفر
   • عملیات انبارگردانی با دوره های قابل تعریف و خصوصیات قابل تنظیم و صدور تگ های مربوطه براساس شرایط و ثبت اتوماتیک نتایج مربوطه و در نهایت صدور اصلاحی
   • امکان انجام عملیات انبارگردانی به ازای انبار فعال کاربر مربوطه
   • قابلیت انتخاب تعداد شمارش تا 3 مرحله در خصوصیات انبار گردانی
   • امکان گرفتن لیست کالاهای مغایرت دار براساس درصد مغایرت هایی که می توان در خصوصیات انبار گردانی تعیین کرد.
   • قابلیت درج اتوماتیک کالاهای عضو انبار و یا ورود کالا بصورت دستی در شمارش خصوصیات انبار گردانی
   • امکان انتقال موجودی کالاها به تفکیک انبار به سال مالی جدید
   • امکان تغییر فی یک کالا در رسید های انبار در یک دوره زمانی خاص به صورت گروهی
   • امکان قفل اسناد به تفکیک انبار جهت اسناد قطعی شده
   • قابلیت حصوصی سازی ثبت اطلاعات، عملیات و گزارشات بر اساس صنعت فرش و محاسبه قیمت تمام شده فرش و مدیریت کلیه مسائل مربوط به نیمه بافت ها طی دوره، از دستگاه رسیده، جذب سربار و ...
   • ایجاد تاریخچه ریالی کردن اسناد انبار ، نمایش علت ریالی نشدن هر کالا در انبار
   • log نمودن عملیات کنترل گروهی و حذف کنترل گروهی اسناد امکان صدور فاکتور از آلارم مجوز فروش به تناسب درصد تخفیف جنسی اعمال شده در فاکتور
   • فرمول تخفیف مقداری - (مقدار حواله / مقدار مجوز فروش)*مقدار پیش فاکتور
   • فرمول تخفیف جنسی = (مقدار حواله / مقدار مجوز فروش)* تخفیف جنسی پیش فاکتور
   • امکان غیر فعال کردن کالاهای استفاده نشده
   • امکان خصوصی سازی پرونده در آلارم مجوز فروش
   • ایجاد شرح آرتیکل های جدید :درج شماره حواله و شماره رسید و نام مرکز هزینه و...
   • امکان بازیابی مقدار حواله در آلارم مجوز فروش
   • امکان تکثیر کالا با تمامی شاخص‌ها
   • قابلیت انتقال گردش کالا
   • امکان صدور فاکتور فروش از حواله با توجه به قیمت موجود در دوره قیمت گذاری سیستم فروش
   • امکان تکثیر کالا بر اساس شماره مرجع با کلید میانبر Ctrl+B
   • امکان انتخاب / عدم انتخاب همه حواله ها در هنگام ریالی کردن و یا اختصاص دادن چند حواله
   • log عملیات ابطال ،خروج از ابطال ، قطعی کردن و غیر قطی کردن حواله های ریالی
   • امکان قفل مراکز هزینه قطعی شده

 

 • گزارشات :
  • گزارشات متنوع گردش انبارها بر اساس تفکیک انبار، عملکرد انبار، شماره مرجع(Batch Number)، به تفکیک سفارش دهنده و تحویل دهنده و تحویل گیرنده، و تفکیک مراکز هزینه
  • گزارش تراز ماتریسی چندبعدی انبار با قابلیت ردگیری دقیق کلیه سطوح اطلاعاتی شامل گروه انبارها، انبارها، گروه کالاها، کالاها، مراکز هزینه، سفارش دهنده ها و تحویل دهنده/گیرنده ها و رجوع به سایر گزارشات
  • امکان مشاهده و تشخیص حواله های ریالی نشده و گرفتن چاپ گزارش مربوطه
  • تهیه گزارش عملکرد هر یک از انبارها با جزئیات
  • تهیه گزارش دفتر انبار به تفکیک ریز اسناد و تفکیک نوع اسناد و سایر فیلترهای اطلاعاتی
  • امکان تهیه گزارش گردش تفصیلی انبار و گرفتن چاپ کامل و چاپ جزئیات گزارش
  • تهیه گزارش های تفکیکی اسناد انبار
  • امکان تهیه گزارش مرور انبارها و چاپ تفکیکی جزئیات گزارش مورد نظر
  • گزارشات متنوع انبار و کاردکس کالا براساس پارامترها و گروه های قابل انتخاب و دریافت سایر گزارشات دفتری و آماری
  • ایجاد چاپ گزارش گردش انبار به تفکیک گروهبندی شاخص به صورت ماتریسی افزودن ستون توضیحات در گزارش دفتر انبار برای رسید و حواله
  • امکان طراحی گزارشات در فرم های حواله و رسید
  • امکان نمایش اختیار بودن ستون ها در گزارشات
  • چاپ حواله ها با خصوصیات افزوده جهت کنترل دقیق تعداد ، توسط انباردار
  • خروجی گزارشات بصورت اکسل و ...
  • امکان تهیه گزارش تقاضای خرید کالا
نرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبارنرم افزار انبار و حسابداری انبار
درخواست دمو   درخواست دمو