محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

مفهوم لغوی خزانه به جایی که اموال و نقدینگی در آن نگهداری می شود اطلاق می گردد. مالیه عمومی، خزانه را با عنوان صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و خرج، تعریف کرده. خزانه داری، به عنوان یکی از ارکان اساسی و بسیار مهم که نقش حیاتی آن برای آحاد جامعه مهجور مانده است، جایگاه ویژه در مدیریت نظام بودجه و ساختار مالی جامعه و حاکمیت دارایی که در آن پول یا فلزات گران بها مانند طلا، الماس و... نگه داری می شود، هم چنین شاید بتوان خزانه داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی و نقدینگی یک سازمان مدیریت می شود. خزانه داری را می توان بخشی از حسابداری به شمار آورد.
 

یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران مالی، بروز مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و وجوه نقد می باشد. به عبارتی کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و نقدینگی سازمان از جمله مهمترین و پر اهمیت ترین موضوعات موجود در شرکت ها و سازمان ها می باشد.

خزانه داری، به عنوان یکی از واحدهای برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج محسوب می شود. خزانه علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه ، وظیفه هماهنگ کننده دریافت ها و پرداخت ها را از نظر زمانی، با برقراری مجموعه ای از کنترل های مالی را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه ای نیز در تنظیم امور ایفا می کند.
 

  • اطلاعات پایه و تنظیمات :
   • امکان تعریف انواع حساب ها و مشخص نمودن سرفصل های حسابداری مجزا برای هر حالت از نوع حساب
   • امکان تعریف دسته چک ها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چکها
   • امکان تعریف بانک و شعب مرتبط و حسابهای مربوطه
   • تخصیص سرفصل های حسابداری مجزا به ازای هر پرونده بابت دریافت و پرداخت
   • امکان تعریف عبارات استاندارد واستفاده در مراحل ثبت جهت تسریع درزمان
   • تعیین سطح دسترسی به خزانه ها برای کاربران
   • قابلیت صدور و ورود داده در سیستم جهت انتقال OFFLINE اسناد در سیستم با فرمت XML
   • قابلیت مشابه سازی و انطباق حساب ها هنگام ورود اطلاعات برای جلوگیری از تفاوت میان حساب ها
   • امکان چاپ گیری از اسناد و عملیات ها در نسخ چاپی متعدد
   • امکان تعریف امضا کنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عملیات
   • کنترل و آلارم چک های دریافتی و پرداختی با تنظیمات بازماندنی و تاریخ های سررسید و گزارش آلارم
   • امکان تعریف پرفراژ چک، انجام تنظیمات لازم جهت المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چکهای بانکهای مختلف
   • تعیین فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداری صادره از خزانه
   • ارتباط با سیستم های درآمدی ایران سیستم

 

  • ثبت و ورود اطلاعات :
   • قابلیت تقسیم دریافت و پرداخت به چند خزانه و صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی و فی ما بین صندوقها
   • امکان معرفی و کنترل موجودی صندوقها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
   • قابلیت توزیع رسیدهای دریافت و پرداخت جهت کنترل دقیق سیستمی و برقراری ارتباط با سایر منابع سیستم
   • قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جا به جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب ها
   • امکان انتقال مستقیم به یک حساب خالص مالی جهت کنترل پرداخت های اعتباری و غیره
   • امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورتحساب اشخاص
   • ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نا محدود، برای هر یک از صندوقها و بانکهای تعریف شده
   • ثبت و صدور رسید برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت
   • ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجوز دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)
   • امکان کنترل تاریخ در ثبت اسناد
   • قابلیت ثبت پشت نمره چک در اسناد دریافتی
   • کنترل بر روی ثبت دریافت های نقدی بابت جلوگیری از خطا های کاربری
   • امکان کنترل جدول تامین اعتبار و بودجه در ثبت توزیع پرداخت
   • قابلیت نسبت دادن فرم پرداخت به سند حسابداری
   • نمایش ردیف های بانکی در نسبت دادن پرداخت به سند های حسابداری
   • موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافت ها و پرداخت ها براساس کلیه خصوصیات اسناد خزانه داری
   • نمایش آخرین وضعیت و محل چک ها به صورت خودکار و لحظه ای
   • امکان راس گیری از اسناد دریافتی مدت دار (ارزش فعلی براساس نرخ بهره معین)
   • امکان مشاهده تاریخچه چک از فرم اسناد و عملیات ها
   • ارتباط با سایر زیر سیستم ها از قبیل فروش، خرید،کنترل قرارداد. قرارداد ساخت و غیره جهت کنترل وضعیت مالی طرف های سازمان
   • قابلیت کنترل ثبت یا عدم ثبت شماره چک های تکراری و جلوگیری از اشتباهات کاربر
   • امکان کنترل عدم مانده زمان صدور پرداخت
   • قابلیت صدور اتوماتیک رسید وصول پرداخت های روز
   • امکان تغییر تاریخ سرسید های چک های پرداخت و نگه داشت تاریخچه تغییر
   • امکان صدور اتوماتیک رسید واگذاری و وصول اسناد روز در فرم دریافت
   • امکان صدور سند به روش ها مختلف اعم از (صدور اسند بر اساس توزیع ، صدور سند مرکب درآمد ، مستقیم شخص بانک ، مستقیم در جریان و.......)
   • امکان صدور اتوماتیک واگذاری و وصول اسناد دریافتنی به ازای چک ها روز در فرم دریافت
   • امکان برقراری ارتباط با سیستم کنترل قرارداد و لینک به صورت وضعیتهای هر شماره قرارداد
   • امکان کاستومایز کردن تمام چاپ ها در فرم های ورودی
   • امکان فراخوانی فرمت بانکی به ازای انتقال بین بانکی صورت گرفته در فرم انتقال بین بانکی

 

  • عملیات :
   • انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد و عودت، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
   • چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک
   • امکان گرفتن مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات
   • اعمال عدم کنترل تاریخ در مغایرت بانکی بابت تاخیر در بازه زمانی
   • امکان فراخوانی اطلاعات انطباق نخورده قبل از تاریخ مغایرت بانکی
   • نمایش چکهای معوق در مغایرت بانکی
   • امکان انطباق اتوماتیک مبلغ یکسان یک به یک در مغایرت بانکی فقط بر اساس مبالغ
   • صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری
   • دریافت گزارش تاریخچه حیات چک جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریتی پرداخت و دریافت
   • امکان قطعی نمودن اطاعات در انتهای سال مالی
   • امکان قطعی کردن اسناد پرفراژ چک
   • امکان جایگزینی اسناد بابت چک برگشتی
   • امکان سوخت نمودن اسناد برگشتی و صدور سند بابت سوخت چک

 

 • گزارشات :
  • امکان ارائه امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و ...
  • گزارشات گردش حساب وخلاصه گردش از وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه
  • قابلیت دسته بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)
  • امکان گزارش گیری اسناد دریافتنی در هر مرحله از عملیات( اعم از گزارشات : اسناد نزد بانک، وصول شده، خرج شده، عودت شده و برگشتی و....
  • امکان گزارش گیری از اسناد پردختنی و مشاهده گزارشات مربوط به وصول ، برگشت و عودت اسناد صادره
  • امکان دریافت صورت ریز دریافت و پرداخت روزانه
  • قابلیت گزارش گیری از صورت وضعیت مانده وجوه ریالی
  • قابلیت انتقال حسابهای مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، در جریان وصول، مانده موجودی بانکها و ... )
  • ارایه گزارش از کلیه دسته چک ها
  • ارائه گزارش اسناد جایگزین چک برگشتی
نرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه دارینرم افزار خزانه داری
درخواست دمو   درخواست دمو