محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سهم، قطعه ای از سرمایه یک شرکت است. هر سهم، نشان دهنده یا نماینده کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارنده هر سهم یا سهام دار، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت یا بنگاه تولیدی شریک است. سهام سرمایه ای در دو گروه دسته بندی می شود : سهام عادی که به دارنده خود، حق اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت را داده و سود تقسیم شده در شرکت را دریافت می کند. سهام ممتاز که معمولاً حق رأی نداشته، اما در دریافت سود سهام، نسبت به سهامداران عادی، در اولویت قرار دارد.
 

سهام انتفاعی : سهم انتفاعی وقتی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام که در قانون ایران از آن به عنوان استهلاک سرمایه یاد شده است.

 • از نظر ماهیت آورده : سهام نقدی و یا سهام غیرنقدی.
 • از نظر شکل :
  • سهام با نام ( سهام بانام سهمی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم گفته شده باشد و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد )
  • سهام بی نام ( حقوق صاحبان سهم بی نام ناشی از ورقه سهم است که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد )
 • قابلیت تعریف کلیه اطلاعات مربوط به اعضاء
 • ثبت اطلاعات کاری اعضاء
 • ثبت و مدیریت اطلاعات خرید سهام و تعداد در تاریخهای مختلف توسط عضو
 • امکان ثبت شرح فعالیتهای عملیاتی عضو در تاریخهای مختلف
 • قابلیت ارتباط با سیستم حسابداری و دریافت اطلاعات سود قابل تقسیم در هر دوره مالی
 • قابلیت محاسبه اتوماتیک سود سهام اعضاء
 • امکان تعیین میزان افزایش سرمایه در هر دوره مالی و کنترل اتوماتیک میزان سهام متعلقه
 • ارائه گزارشات دقیق از پرونده اعضا شامل اطلاعات شخصی، کاری و وضعیت سهام
 • ارائه گزارشات از دوره های محاسبه سود، افزایش سرمایه و تاریخهای مربوطه
 • ارائه گزارشات مدیریتی متنوع از اطلاعات سیستم
 • امکان استفاده از گزارش ساز جهت تولید گزارشات ویژه سازمان
 • امکان ثبت اطلاعات بازدید از محل کار اعضا و گزارشات مربوطه
 • امکان کنترل نقل و انتقال سهام بین اعضا
 • قابلیت تسویه حساب با عضو هنگام خروج دائم از عضویت
نرم افزار سهامنرم افزار سهامنرم افزار سهامنرم افزار سهامنرم افزار سهام
درخواست دمو   درخواست دمو