محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

گزارش ساز سیستمی است که محیطی برای کاربران ایجاد می کند که از طریق زیرساخت های موجود برای زیرسیستم ها گزارشات مورد نظرشان را ایجاد نمایند.از طریق این سیستم می توان گزارشات متفاوتی با فیلتر های مورد نظر برای سیستم های حسابداری، خرید، اموال، حقوق و دستمزد،خزانه داری و انبار ایجاد نمود. طراحی گزارش را می توان هم به صورت دستی و هم از طریق قالب (Wizard) به راحتی انجام داد.علاوه بر این می توان در ابتدای ایجاد گزارش تنظمیات خاصی مانند عمودی یا افقی بودن گزارش، تنظیم ستون های گزارش، تنظیم فونت، سایز و رنگ عنوان و متن گزارش برای نمایش زیباتر و سفارشی تر شدن گزارش انجام داد و با یکبار ذخیره کردن این تنظیمات می توانید همیشه از آن استفاده نمائید.
 

گزارشات ساخته شده را می توان با گروهبندی از هم متمایز نمود.علاوه بر این با تعیین دسترسی برای هر گزارش می توان نمایش آن را برای گرو های کاربری متفاوت مدیریت نمود.همچنین در طراحی گزارش با قرار دادن شرط های متنوع می توان نتیجه گزارشات را فیلتر و در نتیجه به گزاراشات متعدد و دلخواهی دستیابی نمود.مزیت دیگری که این سیستم دارد امکان فرمول نویسی می باشد که می توان فرمول های متفاوتی مانند جمع،تفریق، ضرب، تقسیم و ساختار های کنترلی مانند if-else را تعریف نمود. 
 

 • قابلیت ایجاد الگوهای گزارش سازی (palette) های مختلف براساس نیاز کاربر
 • امکان طراحی گزارش آسان براساس روش مرحله به مرحله (wizard) و صفحه بندی خودکار
 • قابلیت تعیین template گزارش توسط کاربر
 • امکان ذخیره سازی الگوهای گزارش جهت استفاده های بعدی
 • قابلیت طراحی پیشرفته گزارش توسط کاربر با تمامی امکانات تصویری(visual)
 • امکان تولید انواع چارت از گزارشات
 • قابلیت تغییرات ظاهری دلخواه کاربر براساس فیلدهای موجود و استفاده در گزارشات
 • قابلیت تعریف فرمول دلخواه کاربر براساس فیلدهای موجود و استفاده در گزارشات
 • امکان نامگذاری دلخواه کاربر برای کلیه فیلدهای اطلاعاتی مورد استفاده
 • استفاده از موتورهای گزارش سازی Active report , Crystal report
 • امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران جهت گزارشات تولید کاربر
 • قابلیت گروه بندی گزارشات براساس انواع گزارش
 • امکان تعیین سطح دسترسی طراحی (Designing) و یا صرفاً استفاده (Reporting) براساس گروه کاربران
 • امکان استفاده از هر نوع تصویر و یا متن مورد نیاز کاربر و هرگونه تغییر ظاهری در گزارش
 • قابلیت ذخیره تنظیمات کاربر (Setting) در تولید گزارش به روش مرحله ای (Wizard)
 • امکان ایجاد خودکار ته جمع، میانگین و یا محاسبات آمری برای ستونهای دلخواه کاربر
 • قابلیت تولید چارت های میله ای، منحنی و خطی براساس نیاز کاربر
 • امکان ارائه خروجی های مختلف از گزارش براساس فرمت های استاندارد نظیر Excel وPDF و...
 • امکان تنظیم و استفاده از انواع فرمت صفحات نظیر A5, A3, A4 و... به دلخواه
 • امکان تنظیم حاشیه چاپ کاغذ (Margin) توسط کاربر
 • امکان استفاده از ابزار استاندارد بارکد در تولید گزارش
درخواست دمو   درخواست دمو