محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، یکی از وقت گیرترین فعالیت هایی است که همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است. سیستم کارگزینی و حقوق و دستمزد محاسبان، مجموعه عملیات مربوط به فرایند کارگزینی و حقوق و دستمزد از ثبت اطلاعات پایه، ثبت حکم، محاسبات و گزارش دهی متنوع را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.

با توجه به پیچیدگی ها و وجود قوانین استخدامی متعدد و متنوع در محاسبه، دقت در انجام محاسبات و پاسخ دهی مناسب به سازمان ها، دارای اهمیت بسیار زیادی است. این سیستم به صورت انعطاف پذیر با ساده سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت کارگزینی و حقوق و دستمزد، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

ارائه گزارش ها متناسب با استانداردها و فرمت های ارائه شده توسط سازمان های مربوطه، معمولا چالشی مهم در فرایند پرداخت حقوق به حساب می آید. امکان تهیه انواع گزارش های حسابرسی و گزارش های خاص در سیستم کارگزینی و حقوق و دستمزد پیش بینی شده است.

 

 • قابلیت تعریف چارت سازمانی
 • امکان صدور حکم پرسنلی قانون کار و رسمی دولتی به صورت گروهی
 • امکان افزایش حقوق پرسنل قانون کار به سه روش مختلف
 • ایجاد کارتابل گردانی و امکان گردش حکم کارگزینی غیر فعال و تائید حکم
 • امکان تعریف فرمول برای عوامل حقوقی احکام کارگزینی
 • امکان تعریف عناوین اختیاری مختلف در حکم کارگزینی
 • امکان تعریف عوامل موثر برای آیتمهای اختیاری حکم
 • امکان صدور حکم از نوع خدمات کشوری
 • محاسبه همزمان حقوق پرسنل و مابه التفاوت و صدور سند همزمان
 • امکان تفکیک محاسبه ماموریت، بن کارگری و پاداش موردی از محاسبه حقوق
 • قابلیت محاسبه مالیات با لحاظ تعدیل اتوماتیک ماهیانه و کنترل کامل درآمد سالیانه و مالیات پرداختی پرسنل
 • امکان تهیه گزارشات چارت سازمانی
 • قابلیت تهیه دیسکت پرداخت بانک های مختلف
 • تهیه دیسکت مالیات، بیمه و بیمه خدمات درمانی
 • قابلیت کنترل حقوق منفی با درج اتوماتیک در حساب پرسنل و کنترل با پرداخت ماه های بعد
 • امکان محاسبه حقوق برای پرسنل بازنشسته (بدون نیاز به ثبت کارکرد)
 • امکان انتقال کارکرد از دستگاه های کارت خوان
 • امکان فراخوانی اطلاعات کارکرد پرسنل از فایل اکسل
 • امکان ثبت گروهی اطلاعات سالیانه
 • قابلیت لحاظ معافیت مالیاتی برای بیمه تکمیلی سهم کارمند
 • امکان محاسبه ذخیره سنوات در سال مالی جاری
 • امکان محاسبه افزایش سنواتی به چند روش مختلف
 • امکان محاسبه مالیات بازخرید سنوات در تسویه دائم بدون لحاظ تعدیل
 • امکان محاسبه عیدی و سنوات براساس 360 روز
 • امکان محاسبه مجزای یک سری عوامل بعد از محاسبه حقوق و تهیه دیسکت جداگانه
 • امکان تنظیم پارامترهای سند حقوق به تفکیک سازمان و نوع استخدامی
 • امکان عدم محاسبه کسورات وام هنگام تسویه حساب
 • محاسبه اتوماتیک امتیازهای سالیانه پرسنل خدمات کشوری
 • قابلیت ثبت گروهی عیدی سالانه و عیدی فوق العاده
 • قابلیت ثبت گروهی ذخیره سنوات، تسویه حساب و سهمیه مرخصی
 • قابلیت انتقال مرخصی از سال قبل
 • امکان محاسبه مقرری ماه اول پرسنل
 • قابلیت اعمال آخرین گروه شغلی در هنگام تکثیر احکام
 • قابلیت ثبت سریع کارکرد
 • امکان ایجاد دسترسی کاربر بر اساس سازمان و نوع استخدامی
 • قابلیت محاسبه مجزای نرخ پایه و مزد سنوات
 • امکان محاسبه نرخ پایه به سه روش مختلف جهت پرسنل قانون کاری
 • امکان تعریف گروه تشویقی برای پرسنل رسمی دولتی
 • امکان تعریف چندین حوزه مالیاتی به صورت همزمان
 • قابلیت کنترل میزان سابقه در سنوات
 • قابلیت محاسبه اتوماتیک علی الحساب عیدی و حقوق اسفند ماه
 • نمایش آلارم پایان حکم، تاریخ استخدام، سوابق بیمه، گروه شغلی و مزد سنوات
 • امکان قطعی کردن عملیات پس از محاسبه
 • امکان تهیه گزارشات استاندارد سیستم همانند گزارشات فیش و لیست حقوق
 • امکان تهیه گزارش فیش حقوقی به چندین مدل مختلف
 • امکان تهیه گزارش لیست بیمه، مالیات و بازنشستگی
 • امکان تهیه گزارش تفصیلی لیست هزینه های حقوق براساس حقوق، مابه التفاوت و سرجمع
 • تهیه گزارشات حقوقی و پرسنلی به صورت داینامیک(همراه با امکان تنظیم آیتمهای مورد نیاز در گزارش)
 • قابلیت تهیه گزارشات مدیریتی
 • امکان گزارش گیری با فرمت های متنوع از حکم پرسنلی
 • امکان ساخت و تهیه گزارشات با محتوا و فرمت دلخواه کاربر
 • امکان تهیه گزارش آماری پرسنل
نرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزدنرم افزار کارگزینی و حقوق و دستمزد
درخواست دمو   درخواست دمو