محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

یکی از شیوه های اصلی تحلیل گران مالی در ارزیابی شرکت ها استفاده از صورتهای مالی سازمان می باشد، صورتهای مالی از جمله گزارشات تخصصی و زمانبر هر واحد مالی می باشد که از جمع آوری  اطلاعات مالی سیستم حسابداری استخراج می شود به همین دلیل تهیه مکانیزه این نوع گزارشات باعث افزایش اطمینان، سرعت و کاهش خطاهای احتمالی می شود.
 

از اینرو شرکت حساب رایان در جهت پاسخ به نیاز مشتریان سیستم صورت های مالی را طراحی و تولید نموده است تا مدیران مالی امکان تهیه گزارشات مالی و یادداشتهای مالی مختلف را در جهت ارائه به ذینفعان بیرونی و داخلی سازمان داشته باشند.
 

این نرم افزار با قابلیت های زیر ارائه شده است:

۱- قابلیت فرمول نویسی و کد نویسی حسابهای جدید
۲- 
امکان طراحی صورتهای مالی دلخواه در تاریخ های مختلف
۳-
 قابلیت نمایش اطلاعات سرفصل های مختلف شرکت در قالب گزارشات ترازنامه ای و سود زیانی و ...
۴- 
دارای فرم های استاندارد جهت ساخت گزارشات دلخواه
۵- 
قابلیت نصب آسان و کاربری ساده
 

 • قابلیت تهیه کلیه صورتهای مالی اساسی و یادداشت های ضمیمه و پیوست صورت مالی
 • امکان طراحی گزارشها و صورتهای مالی با قابلیت حفظ ساختار و شرایط
 • امکان ارائه گزارشات مدلهای افزایشی، مدل سود و زیان، ترازنامه ای و طراحی خاص
 • قابلیت فرمول بندی عناصر تشکیل دهنده گزارشات به دلخواه کاربر بر اساس حسابداری و مقادیر عددی
 • امکان استفاده از کلیه عملیات ریاضی در محاسبات سیستمی
 • قابلیت تهیه گزارشات مدیریتی ترکیبی براساس گردش مالی دوره خاص
 • قابلیت انتقال گزارشات از سیستم (Copy ) و انتقال کلیه محیطهای منطبق از جمله Excel, word & powerpoint
 • قابلیت ارائه صورتهای مالی براساس دو دوره مقایسه ای متوالی
 • قابلیت ارائه گزارش سود و زیان ماهانه (P&L) به تفکیک مرکز هزینه
 • قابلیت ساخت گزارشات جدید با ترکیب حسابهای جدید
 • امکان انتخاب حسابهای تکراری در یک گزارش
نرم افزار صورت های مالی پویانرم افزار صورت های مالی پویانرم افزار صورت های مالی پویانرم افزار صورت های مالی پویا
درخواست دمو   درخواست دمو