محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

یکی از شیوه های اصلی تحلیل گران مالی در ارزیابی شرکت ها استفاده از صورتهای مالی سازمان می باشد، صورتهای مالی از جمله گزارشات تخصصی و زمانبر هر واحد مالی می باشد که از جمع آوری  اطلاعات مالی سیستم حسابداری استخراج می شود به همین دلیل تهیه مکانیزه این نوع گزارشات باعث افزایش اطمینان، سرعت و کاهش خطاهای احتمالی می شود.
 

از اینرو شرکت حساب رایان در جهت پاسخ به نیاز مشتریان سیستم صورت های مالی را طراحی و تولید نموده است تا مدیران مالی امکان تهیه گزارشات مالی و یادداشتهای مالی مختلف را در جهت ارائه به ذینفعان بیرونی و داخلی سازمان داشته باشند.
 

این نرم افزار با قابلیت های زیر ارائه شده است:

۱- قابلیت فرمول نویسی و کد نویسی حسابهای جدید
۲- 
امکان طراحی صورتهای مالی دلخواه در تاریخ های مختلف
۳-
 قابلیت نمایش اطلاعات سرفصل های مختلف شرکت در قالب گزارشات ترازنامه ای و سود زیانی و ...
۴- 
دارای فرم های استاندارد جهت ساخت گزارشات دلخواه
۵- 
قابلیت نصب آسان و کاربری ساده
 

 • قابلیت تهیه کلیه صورتهای مالی اساسی و یادداشت های ضمیمه و پیوست صورت مالی
 • امکان طراحی گزارشها و صورتهای مالی با قابلیت حفظ ساختار و شرایط
 • امکان ارائه گزارشات مدلهای افزایشی، مدل سود و زیان، ترازنامه ای و طراحی خاص
 • قابلیت فرمول بندی عناصر تشکیل دهنده گزارشات به دلخواه کاربر بر اساس حسابداری و مقادیر عددی
 • امکان استفاده از کلیه عملیات ریاضی در محاسبات سیستمی
 • قابلیت تهیه گزارشات مدیریتی ترکیبی براساس گردش مالی دوره خاص
 • قابلیت انتقال گزارشات از سیستم (Copy ) و انتقال کلیه محیطهای منطبق از جمله Excel, word & powerpoint
 • قابلیت ارائه صورتهای مالی براساس دو دوره مقایسه ای متوالی
 • قابلیت ارائه گزارش سود و زیان ماهانه (P&L) به تفکیک مرکز هزینه
 • قابلیت ساخت گزارشات جدید با ترکیب حسابهای جدید
 • امکان انتخاب حسابهای تکراری در یک گزارش
نرم افزار صورت های مالی پویانرم افزار صورت های مالی پویانرم افزار صورت های مالی پویانرم افزار صورت های مالی پویا