محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

همانطور که می دانید پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شدکه در پاسخ به نیازهای زمان ، سیر تحولی و تکاملی داشته است. نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرن ها پیش درتاریخ بشرمعمول بود است. بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند. مصریان قدیم درآمد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.

 

لیکن در دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. از اینرو شرکت حساب رایان جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل نمودن کارهای مالی سیستم حسابدار مالی را تولید نموده است.

 

نرم افزار حسابداری مالی به دلایل زیر ارائه شده است:

 • افزایش اطمینان در ثبت و نگهداری اطلاعات مالی سازمان
 • تسریع در عملیات ثبت اطلاعات مالی روزانه و بهینه سازی وقت و هزینه ها
 • امکان تهیه گزارشات دقیق و کارآمد در زمانی کوتاه
 • افزایش بازدهی سازمان با داشتن تکنولوژی های روز

 

 • تنظیم شروع و پایان دوره مالی
 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
 • قابلیت کپی یا انتقال سرفصل و یا یک سطح سرفصل ها به بخش دیگری از کدینگ
 • امکان انتقال گردش یک حساب به سایر حسابها
 • دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مرکز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شرکتها
 • قابلیت خصوص سازی سطوح شناوربر اساس سرفصل ها جهت محدودسازی امکان ثبت در سند
 • امکان قطعی کردن سرفصل ها جهت جلوگیری از تغییرات در سرفصل های کنترل شده
 • امکان توزیع سرفصل از یک دفتر/شرکت به سایر دفاتر یا شرکت ها
 • امکان جابجایی مراکز هزینه در درخت مراکز و یا انتقال گردش یک مرکز به مرکز دیگر
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه کاربر
 • تعریف شرح های استاندارد جهت استفاده در شرح سند و شرح ردیفهای سند برای سهولت و تسریع کاربر
 • اختیاری بودن نمایش ستونهای مرکز هزینه،‌پرونده، مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداری
 • تعیین روزهای تعطیل بر روی تقویم سیستم حسابداری .نت
 • با انتخاب گزینه "بررسی شماره در اسناد" امکان بررسی مقدار وارد شده، در ستون شماره در اسناد حسابداری فعال میشود . در این حالت شماره وارد شده به ازای یک سرفصل نمیتواند بیش از یکبار در اسناد مالی تمام سالها استفاده شده باشد.
 • کنترل مبلغ بودجه برای سرفصل های زیان / هزینه ای
 • عدم اجازه ثبت، ویرایش و حذف اسنادحسابداری پس از ثبت سند اختتامیه در اسناد موقت و دائم
 • انتقال سطوح کنترل از پیش نویس به دایم
 • اعمال کنترل جهت جلوگیری از چاپ سند حسابداری در صورت تراز نبودن
 • کنترل گردش و عملیات اسناد بر اساس خصوصیات پویای سطوح کنترلی و کنترل سلسله مراتب سازمانی
 • ثبت سند حسابداری با کنترل و کاربری آسان و امکان فیلترینگ و مرتب سازی کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • قدرت جایگزینی عبارات درون متن در شرح سند و شرح ردیفهای سند
 • ثبت و کنترل اتوماتیک اسناد سیستم براساس انواع اسناد سیستمی و قابلیت ثبت و مدیریت سند مرکب
 • ثبت پیش نویس اسناد و امکان کنترل، تایید، گزارش گیری و انجام عملیات روی آنها و تبدیل به سند دائم
 • قابلیت صدور اعلامیه برای اشخاص و شرکت ها جهت پیگیری مالی و ارسال صورت وضعیت
 • ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه و اعلامیه های بدهکار و بستانکار به صورت اتوماتیک
 • امکان استفاده از مقدار جهت کنترل حسابهای ارزی و تعدادی و استفاده از شماره و تاریخ مؤثر در کلیه اوراق مالی
 • چاپ اسناد در فرمتهای استاندارد(افقی، عمودی، روکش، درج پاورقی و...) با قابلیت کنترل چاپ شماره، شماره عطف و اسامی کنترل کننده ها
 • قابلیت کپی برداری گروهی از ردیفهای سند جهت بازخوانی در هر برنامه کاربردی نظیر اکسل، ورد و غیره
 • قابلیت تولید خودکار و کنترل شماره بایگانی جهت مرتب سازی تاریخی شماره بایگانی اسناد
 • قابلیت الصاق انواع ضمیمه به سند اعم از فایلهای تصویری و اسکن شده، اکسل و ...
 • امکان تعیین محدوده شماره اسناد و محدوده شماره عطف برای ورود اطلاعات و به دلخواه کاربر
 • سهولت در ثبت مبالغ از طریق جداسازی ارقام در ثبت اسناد حسابداری
 • امکان بالانس کردن تراز سند جهت تسریع در ثبت سند حسابداری
 • امکان ثبت سند افتتاحیه و سند اختتامیه
 • امکان استفاده ار تعاریف پیش فرض جهت شرح کلی سند
 • نمایش لحظه ای آخرین گردش بدهکار و بستانکار و مانده سرفصل در فرم سند حسابداری
 • قابلیت ردگیری اسناد پیش نویس تبدیل به دایم
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی سند شامل تاریخ سند شعبه، نام شعبه و شماره سند شعبه و...
 • امکان کنترل حجم فایل های ضمیمه
 • خصوصی سازی سرفصل بر اساس زیر گروه پرونده
 • افزوده شدن امکان عدم مشاهده اسناد تنظیم شده سایر کاربران
 • امکان انتخاب تامین اعتبار گروهی هزینه ها در هنگام صدور سند
 • ارتباط اسناد با سیستم تراز
 • موتور جستجوی سند قدرتمند با امکان جستجو و فیلتر براساس کلیه اقلام اطلاعاتی سند
 • قابلیت فوق العاده log گیری و نگهداشت دقیق هر نوع تغییر در اطلاعاتی در اسناد با حفظ سابقه کاربر، تاریخ و ساعت
 • داشتن امکانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
 • امکان تعیین سالهای مالی متعدد و جابجایی سریع بین سالهای مالی
 • قابلیت کنترل مدیریتی اسناد از قبیل کنترل ماهیت حسابها، تراز اسناد، اسناد خالی و...
 • قابلیت فوق العاده صدور و ورود داده از یک بانک اطلاعاتی یا دفتر به بانک اطلاعاتی یا دفتر دیگر جهت ترکیب یا انتقال اطلاعات
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • قابلیت فوق العاده تاریخچه سند جهت نمایش نسخ ویرایش شده اسناد حسابداری با نگهداشت کامل اطلاعات تغییر یافته و چاپ مقایسه ای تغییرات در قالب فرمت سند
 • دریافت کلیه اسناد مربوط به سایر سیستم ها و نمایش دسته بندی شده آنها براساس دسترسی کاربر
 • امکان ایجاد وابستگی عملیات (ویرایش، حذف، چاپ و...) به سطوح کنترل
 • قابلیت پیگیری عملیات اسناد و مشاهده تغییرات اسناد در آرشیو پیغام های عملیاتی
 • امکان تعریف ماهیت حساب به منظور کاهش اشتباهات کاربر
 • امکان تبدیل سند دائم به سند موقت در فرم سند حسابداری در صورتیکه اسناد موقت اشتباها در سند دائم ثبت شده باشند.
 • قابلیت قفل نمودن اسناد جهت جلوگیری از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری
 • امکان کارتابل گردانی مالی جهت گردش اسناد حسابداری در کارتابل کاربران جهت کنترل و رسیدگی
 • قابلیت ثبت مستقیم رسید پرداخت خزانه داری از سند حسابداری
 • امکان ثبت درخواست پرداخت صدور چک یا نقد خزانه داری
 • امکان ثبت مستقیم سند حسابداری از اعتبا ر تامین شده
 • کنترل حذف اسناد توسط کاربر و نمایش پیغام مناسب در صورت عدم اجازه حذف سند
 • امکان برقراری ارتباط بین اسناد سال مناطق / کمپانی ها
 • امکان کنترل خصوصی سازی سرفصل برای (مرکز هزینه ) و (پرونده ) با استفاده کلید میانبر Insert
 • امکان تبدیل سند موقت به دائم
 • قابلیت ادغام و تکثیر اسناد
 • قابلیت کنترل اسناد در چهار سطح مختلف
 • امکان انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر
 • نگهداری سابقه عملیات انجام شده در اسناد ثبت شده قبل از هر بار ویرایش
 • امکان گروه بندی نمایش اسناد و فرم های گزارشات براساس ستونهای دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
 • دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستونی و تفکیکی در هر یک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت ترازهای مراکز و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش به تفکیک سرفصلهای حسابداری
 • دریافت انواع صورتها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
 • تحلیل گردش های مالی اشخاص و شرکت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حسابها
 • گزارشات کنترلی و جامع نظیر مرور حسابها، تراز ماتریسی حسابها، تراز در خط و... جهت پیگیری دقیق گردش حسابها و اسناد
 • قابلیت دریافت گزارشات تجمیعی از اطلاعات شرکتها/دفاتر مختلف با همزمانی تجمیع و تفکیک دقیق اطلاعات
 • مشاهده اطلاعات براساس کدینگ در گزارش تراز در خط
 • وجود فیلترهای متعدد با کارایی بالا برای طبقه بندی اطلاعات در گزارشات
 • مقایسه ماهیانه و سالیانه حسابها در گزارشات
 • امکان دریافت گزارش صورت خلاصه سودوزیان و مشخص شدن کارایی سیستم و مدیران هر قسمت
 • امکان گزارش گیری اسناد در سالهای مالی قبل و مقایسه با سال مالی جاری موجود در سیستم.
 • امکان گزارشگیری ازاسناد موقت و دایم به صورت همزمان
 • امکان مشاهده ساختار طراحی شده برای سرفصل های حسابداری در دو حالت با در نظر گرفتن زیر گروه و بدون در نظر گرفتن زیر گروه
 • امکان گزارشگیری به تفکیک مرکز هزینه در گزارش تراز آزمایشی-4 ستونی جهت مشاهده گردش سرفصل ها را با اطلاع از گردش مراکز
 • چاپ جدید در گزارش ریز عملیات حساب با ستون مغایرت
 • ایجاد چاپ جدید در سند حسابداری با نام : روکش سند (نمایش ستون مرکز هزینه و پرونده )
 • قابلیت ارسال اطلاعات اسناد و گزارشات به Excel
 • امکان تهیه گزارش اقلام باز
 • امکان تهیه گزارش دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفکیک حساب، روز، ماه)
 • امکان تهیه گزارش گردش ریز حسابها
 • قابلیت انتقال گردش یک حساب به حساب دیگر به صورت کلی
نرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالی