محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

سامانه کنترل قرارداد قادر به ثبت انواع قرارداد (خرید ، پشتیبانی ، پیمانکاری و ... ) بعنوان پیمانکار و یا کارفرما با جزئیات و اطلاعات تکمیلی  می باشد و این در حالیست که این سیستم با در نظر گرفتن شرایط و خواسته های ادارات دولتی و بخش خصوصی نگارش و تهیه شده است. و اما در راستای دید سیستم های یکپارچه قابلیت ارتباط با سایر زیر سیستم ها مثلا سیستم حسابداری برای صدور سند اتوماتیک با جزئیات و تفکیک مراکز هزینه ، پرونده ، شرح آرتیکل های دقیق و ارتباط با سیستم خزانه داری به منظور پرداخت های پیمانکاران و یا گزارش گیری دقیق و جامع از سیستم خزانه داری برای هر صورت وضعیت که در نهایت سهولت در کار و البته کم کردن اشتباهات کاربری و گزارش های مطلوب مدیریتی را به همراه دارد.

در سیستم کنترل قرارداد ها علاوه بر ثبت پارامتر ها و بند های قرارداد عملیات مهمتری نیز در بحث پیگیری های مالی و کنترل بازه های زمانی تعیین شده هر قرارداد وجود دارد و بسیار مهم می باشد، که با امکان ثبت این آیتم ها بصورت اطلاعات تکمیلی در پنجره های مختلف کاربران و مدیران می توانند کلیه دریافت ها و پرداخت های هر قرارداد را به جزء و با در نظر گرفتن کسورات قانونی و غیره کنترل نموده تاسهل انگاری و اشتباهات به حداقل رسیده و حتی غیر ممکن گردد و البته جهت سهولت و سرعت بخشیدن به کار اکثر محاسبات پرداختی و کسورات صورت وضعیت ها (صورتحساب ها) بصورت اتوماتیک توسط سیستم انجام می پذیرد، به نحوی که کاربر قادر است با صرف کمترین زمان اطلاعات را بروز نماید.

از آنجاییکه قرارداد ها در این سامانه با جزئیات دقیق ثبت می گردد لذا هنگام گزارشگیری نیز می توان با فیلتر های مختلف موارد را جستجو و گزارش گیری نمود.
 

 • ضمیمه کردن فایل ها و عکس های اسکن شده برای هر قرارداد
 • تعیین ضرایب کسور برای هر قرارداد به صورت درصد و همچنین به صورت مبلغ مشخص
 • صدور سند و تعیین پارامتر سرفصل حسابداری جهت صدور اتوماتیک
 • قابلیت ارتباط با سیستم خزانه داری جهت پرداخت های مستقیم
 • امکان تهیه فایل های Access برای نرم افزار های سازمان مالیاتی (TTMS)
 • قابلیت درج تضامین قرارداد با جزئیات
 • امکان محاسبه استهلاک پیش پرداخت به دو روش متفاوت
 • امکان ایجاد سطوح دسترسی متفاوت و تعریف کنترل کننده ها جهت انواع قرارداد و صورت وضعیت ها
 • امکان تعریف و تعیین سقف مبلغ قرارداد و پیش پرداخت
 • امکان ثبت الحاقیه و متمم به ازاء‌ قرارداد ها
 • امکان ثبت آگهی مناقصه و ارتباط دادن آن با صورت وضعیت های معین جهت کسر هزینه بصورت اتوماتیک
 • امکان ثبت تاریخ اتمام و فسخ قرارداد
 • امکان ثبت مالیات بر ارزش افزوده برای هر قرارداد به سه روش
 • امکان تمدید/تقلیل تاریخ و مبلغ اعتبارات و برگشت هر ضمانت نامه و نگه داشت تاریخ هرکدام از این عملیات
 • امکان تسهیم صورت وضعیت ها به مراکز مختلف هزینه
 • امکان نمایش صورتحساب های پرداخت شده در قرارداد ها
 • ارائه گزارش تجمیعی و تفکیکی انواع صورت وضعیت و پرداخت ها به ازای سال مالی و کارفرما و پیمانکار
 • ارائه گزارش متمم و الحاقیه های قرارداد
 • امکان تعریف و دسته بندی قرارداد ها بر اساس نوع, موضوع و گروه مشتریان
 • امکان تعریف انواع تهاتر
 • امکان ثبت و تعریف رتبه پیمانکار و دستگاه های نظارتی
 • امکان تعبیه عنوان برای هر شماره قرارداد و نمایش در تمامی عملیات مربوطه به آن شماره قرارداد مربوطه
 • امکان ثبت آزادسازی مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان آزاد سازی بیمه مکسوره
 • امکان آزاد سازی حسن انجام کار به ازای استهلاک انباشته
 • امکان مشاهده ارتباط سیستم کنترل قرارداد با سیستم بودجه بابت تامین اعتبار هر شماره قرارداد
 • امکان ثبت ضمانت نامه قرارداد
 • امکان ثبت متمم قرارداد به ازای تاریخ قرارداد و مبلغ قرارداد
 • امکان ثبت خاتمه قرارداد و یا فسخ قرارداد
 • امکان تکثیر از قرارداد ها
 • قابلیت ارائه روکش ها مستقل از صورت وضعیت ها به صورت تفکیکی و تجمیعی
 • قابلیت صدور سند عملیات های مختلف شامل: صورت وضعیت, انواع آزاد سازی ها, پیش پرداخت و تضامین ها بر اساس نوع قرارداد ها
 • قابلیت ارائه روکش مستقل و جامع برای هر قرارداد و هر صورت وضعیت
 • قابلیت ثبت و مدیریت پیگیری های قرارداد بر اساس کاربر و تاریخ و زمان
 • امکان مشاهده قرارداد های دیگر
 • ارائه گزارشات آماری متنوع شامل: آمار قرارداد ها به تفکیک نوع قرارداد در هر ماه, آمار قرارداد ها به تفکیک هر ماه, نمودار مبالغ ریالی قرارداد ها به تفکیک ماه
 • ارائه گزارشات کامل و دقیق از قرارداد ها و آخرین وضعیت پیگیری آن ها
 • ارائه گزارشات مختلف: گزارش فهرست قرارداد, گزارش قرارداد به تفکیک کارفرما, گزارش قرارداد های دارای مغایرت پرداخت
نرم افزار مدیریت و کنترل قراردادنرم افزار مدیریت و کنترل قراردادنرم افزار مدیریت و کنترل قراردادنرم افزار مدیریت و کنترل قراردادنرم افزار مدیریت و کنترل قرارداد
درخواست دمو   درخواست دمو