محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اموال در لغت به خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی است گفته می شود. هر سازمان دارای اموال و دارایی های مختلفی است که مدیریت اطلاعات کامل دارایی ها و آگاهی از آخرین وضعیت دارایی متناسب با ارزش دارایی ها مهم خواهد بود. از سوی دیگر ارائه گزارش اموال هر سازمان بصورت سالانه به سازمان اموال دولتی کشور امری الزامی می باشد. شرکت حساب رایان جهت سهولت کار و نگهداری و مدیریت اطلاعات اموال سازمانها و تسریع بخشیدن در تهیه گزارشات، نرم افزار اموال را طراحی نموده است.
 

 • امکان تعریف گروه بندی و دسته بندیهای اموال (و مرتبط با کدینگ انبار) و تعیین روش و نرخ محاسبه استهلاک
 • پیش بینی بیمه اموال، بازرسی اموال، نقل و انتقالات اموال، تغییر وضعیت اموال و...
 • قابلیت تنظیم شرح سند صادره از اموال به حسابداری
 • امکان خصوصی سازی کالاهای انبار به ازای شرکت
 • ایجاد مرکز اموال
 • تعریف شماره سریال اموال به تفکیک مرکز اموال
 • امکان تعریف فرمت پلاک اموال بر اساس کد عملیاتی مرکز
 • امکان نسبت دادن کالا به گروه و طبقه‌ای خاص
 • امکان تعریف جمعداران و تحویلداران مختلف
 • ثبت اطلاعات شناسنامه ای اموال به تفکیک گروههای استاندارد اموال
 • کنترل روند گردش اموال درطول تاریخ شامل چرخه خرید، بهره برداری، تحویل، تعمیرات، حوادث و ...
 • ثبت و تعیین محل استقرار، مرکز هزینه، فرد تحویل گیرنده و سایر خصوصیات تحویل کالا
 • امکان ثبت تعدیل، تجدید نظر و تجدید ارزیابی اموال و کنترل همزمان روند
 • ثبت و مدیریت اطلاعات فروش و اهدای اموال، خروج موقت و خروج دائم
 • ثبت و مدیریت اطلاعات تعمیرات و حوادث کالا و آرشیو نمودن ریز تغییرات در کاهش یا افزایش بهای کالا
 • امکان استفاده از شرح دارایی در اطلاعات اموال
 • امکان ثبت گروهی اموال
 • امکان ثبت و تاثیر ارزش اسقاط بر محاسبه استهلاک
 • امکان ثبت و مشاهده تاریخ وقایع رخ داده شده از جمله انتقال و تعمیر
 • امکان ثبت تعمیر و فروش مستقیم
 • امکان ثبت پلاک چاپی برای اموال
 • نمایش درختواره استقرار کالا در محلهای فیزیکی سازمان به صورت لحظه ای و با اطلاعات کامل
 • امکان صدوراسناد انتقال بر اساس قیمت خرید که شامل سند تحویل به جمع دار، سند تحویل جمع دار به جمع دار می باشد.
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • قابلیت حذف گروهی استهلاک
 • افزوده شدن اطلاعات مربوط به استهلاک به صورت دستی توسط کاربر
 • امکان تغییر شماره عملیات های تعریف شده در سیستم شامل اهدا، انتقال و ...
 • امکان کنترل پلاک تکراری در گروه کالاها
 • امکان محاسبه استهلاک به روش های مستقیم، نزولی،آحاد تولید، میزان مصرف و بدون روش جهت حق امتیازها
 • امکان صدور سند حسابداری به صورت تجمیعی جهت فروش و استهلاک
 • امکان صدور سند اموال بر اساس قیمت خرید
 • ایجاد سطح دسترسی اموال ریالی
 • امکان تعیین روش محاسبه استهلاک
 • امکان تعیین نرخ استهلاک
 • امکان صدور سند حسابداری اموال بر اساس گروه - مرکز هزینه
 • امکان صدور سند حسابداری اموال بر اساس گروه - طبقه
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری(تفکیکی یا ترکیبی) متناسب با دسته بندیهای مورد نظر
 • دریافت گزارشات دارائیهای ثابت در سطوح ریز، صورت خلاصه استهلاک، دارائیهای نزد کارکنان، اموال استهلاک
 • امکان ارائه گزارش خلاصه پرونده اموال شامل کلیات ویژگی های اموال، وقایع رخ داده بر اموال و نمودار استهلاک
 • امکان تعیین اموال اسقاطی و فروش جمعی این اموال و تهیه گزارشات لازم
 • قابلیت استفاده از گزارش های استاندارد فرم 16، فرم 19 اموال و فرم 19 بانکی
 • قابلیت استفاده از گزارش مرور اموال با قابلیت ماتریسی بر اساس لیست گروه، طبقات، مرکز هزینه و ...
 • ارائه تهیه چاپ از اطلاعات تکمیلی اموال
 • ارائه گزارش استاندارد صورت وضعیت دارائی
 • ارائه گزارش استهلاک بر اساس گزارش کلی اموال و بر اساس تفکیک گروه اموال
 • امکان گزارشگیری بر اساس جزئیات اطلاعات اموال در گزارش دفتر اموال و به همراه اطلاعات تکمیلی دفتر اموال
 • دریافت کارت اموال در فرمت استاندارد برای هر کالا با توجه به خصوصیات ذکر شده
 • امکان گزارش‌گیری بر اساس مرکز اموال
 • امکان گزا‌رش‌گیری از لیست اموال مستهلک شده
 • امکان گزارش‌گیری از لیست اموال خروج دائم
 • ارائه گزارش بیمه اموال
 • قابلیت شبیه سازی اطلاعات جهت جلوگیری از کارهای تکراری، چاپ پلاک اموال و ...
 • امکان انتقال اطلاعات گزارشات به نرم افزار Excel
 • گزارش دارایی ثابت به تفکیک تحویل گیرندگان
 • گزارش دارایی ها به تفکیک نوع دارایی، گروه دارایی ها
نرم افزار اموال و دارائی های ثابتنرم افزار اموال و دارائی های ثابتنرم افزار اموال و دارائی های ثابتنرم افزار اموال و دارائی های ثابتنرم افزار اموال و دارائی های ثابتنرم افزار اموال و دارائی های ثابت
درخواست دمو   درخواست دمو