محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

مدیریت منابع انسانی و ارائه خدمات مربوط به این حوزه، یکی از چالش های مهم همه سازمان ها، ادارات، شرکت ها و دستگاه های دولتی و خصوصی است که با توجه به فراگیر شدن ابزار های فناوری و ارتباطات الکترونیکی در اکثر آنها و همچنین نیاز به دسترسی سریع به این خدمات همراه با قابلیت تغییر و توسعه، نیاز به استفاده از نرم افزار های تخصصی منابع انسانی در بستر شبکه با انعطاف پذیری بالا و قابلیت ارتباط با سایر سیستم های مالی و اداری، کاملاً محسوس است.

در همین راستا، شرکت حساب رایان با پشتوانه تجربیات ارزنده خود از فعالیت در بخش های دولتی و خصوصی، اقدام به تولید نرم افزار ارتباط با منابع انسانی نموده است که علاوه بر برآورده کردن نیازهای اولیه یک دستگاه نظیر، مدیریت تردد، صدور فیش حقوقی، صدور حکم کارگزینی، مدیریت وام، ارزیابی عملکرد و ... امکان ارتباط با کلیه نرم افزار های مالی و اداری محاسبان را داشته و از بیشتر نرم افزارهای شرکت های دیگر نیز پشتیبانی می نماید.

پورتال ارتباط با منابع انسانیپورتال ارتباط با منابع انسانی