درخواست نمایندگی

 

شرکت حساب رایان پارس در راستای تکمیل و گسترش شبکه فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور، نسب به جذب تعدادی نماینده اقدام نموده است. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دریافت نمایندگی دعوت میگردد نسبت به تکمیل فرم درخواست نمایندگی اقدام نمایند.